Begroting 2018

Vrije dekkingsmiddelen

Taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Treasury *

€ 107.314

€ 107.000

€ 112.500

€ 112.500

€ 112.500

€ 112.500

OZB woningen

€ 1.733.598

€ 1.986.002

€ 1.865.224

€ 1.895.537

€ 1.895.563

€ 1.895.780

OZB niet-woningen

€ 688.800

€ 813.447

€ 727.240

€ 734.379

€ 734.389

€ 734.473

Belastingen overig

€ 91.353

€ 94.261

€ 29.763

€ 29.768

€ 29.768

€ 29.772

Alg. Utkering incl. Sociaal Domein

€ 22.718.770

€ 23.427.088

€ 23.443.208

€ 23.716.705

€ 23.929.224

€ 24.032.156