Begroting 2018

Dienstverlening & Bestuur

Dienstverlening & Bestuur

Doelstelling en missie

Optimale dienstverlening voor inwoner en ondernemer.

Wat willen we bereiken 2018

Vastgestelde stip op de horizon 2014-2018

  • Koggenland zit in de top van de MKB vriendelijke gemeenten
  • Waardering voor de dienstverlening verhogen van 7,9 naar 8,0 in 2018

Beleidsvelden van het programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten 19.737 37.7 %
Baten 40.340 77.0 %