Begroting 2018

Dienstverlening & Bestuur

Achtergrondinformatie & ontwikkelingen

  • Het programma dienstverlening waarin we werken aan een verdere verbetering van onze fysieke en digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers loopt ook door in 2018
  • De lopende samenwerkingen op bedrijfsvoering binnen de  West-Friese 7 en de KOM gemeenten zetten we voort
  • Het programma Harmonisatie West-Fries informatielandschap groeit door in 2018.