Begroting 2018

Financiering

Inleiding

Voor de uitvoering van onze ambities zijn financiële middelen nodig. De financieringsfunctie maakt dit mogelijk. Voor de uitvoering van de financieringsfunctie is het nodig dat er snel beslissingen kunnen worden genomen op de geld- en de kapitaalmarkt. Daaraan hebben we strenge eisen gesteld. Aan de uitvoering hangen immers financiële gevolgen.

We houden rekening met de bepalingen in de Wet Fido (financiering decentrale overheden), de Ufdo (uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden), Ruddo (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden), de door u vastgestelde verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening) en het vastgestelde treasurystatuut.