Begroting 2018

Incidentele baten en lasten

incidentele lasten:

Programma

Beleidsveld

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Dienstverlening en Bestuur

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde & veiligheid

€ 25.000

€ 25.000

€ -

€ -

€ -

Welzijn en Zorg

Zorg & voorzieningen

dementievriendelijke gemeente

€ 7.500

Inkomensvoorzieningen

extra budget re integratie

€ 100.000

€ 107.500

€ -

€ -

€ -

Wonen en Ondernemen

Omgevingstaken

Buitendienst

€ 550

Omgevingstaken

Bestemmingsplannen

€ 75.000

Openbare ruimte

investering oeverzwaluwland

€ 7.000

economie en toerisme

subsidies

€ 4.100

€ 86.650

€ -

€ -

€ -

incidentele baten:

Programma

Beleidsveld

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Dienstverlening en Bestuur

Algemene dekkingsmiddelen

Bijdrage algemene reserve

€ 75.000

Algemene dekkingsmiddelen

Bijdrage algemene reserve

€ 7.000

€ 82.000

€ -

€ -

€ -

Wonen en Ondernemen

Omgevingstaken

Leges omgevingswet

€ 100.000

Grondexploitatie Buitenplaats

winstuitkering

€ 700.000

€ 800.000

€ -

€ -

€ -