Begroting 2018

Toevoegingen en onttrekkingen aan / van reserves

Programma/beleidsveld

Rekening 2016

Primaire begroting 2017

Begroting na wijziging 2017

Primaire begroting 2018

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Dienstverlening en bestuur:

algemeen bestuur

€ 1.050

€ 21.280

€ -20.230

€ 100.000

€ -100.000

bedrijfsvoering

€ 217.128

€ -217.128

€ 0

burgerzaken

€ 0

dekkingsmiddelen

€ 235.000

€ -235.000

€ 490.764

€ -490.764

€ 790.764

€ -790.764

€ 470.683

€ -470.683

openbare orde ca.

€ 0

Welzijn en Zorg:

inkomensvoorzieningen

€ 100.000

€ -100.000

Jeugd 0 - 23 jaar

€ 156.143

€ 513.130

€ -356.987

€ 0

kunst, cultuur ca.

€ 30.000

€ -30.000

sport, recreatie ca.

€ 78.258

€ -78.258

€ 22.022

€ -22.022

zorg en voorzieningen

€ 1.344.432

€ 177.080

€ 1.167.352

€ 95.180

€ -95.180

€ 279.046

€ -279.046

€ 545.698

€ -545.698

Wonen en Ondernemen:

omgevingstaken

€ 26.401

€ -26.401

€ 0

€ 75.000

€ -75.000

grondbedrijf

€ 122.102

€ 1.027.160

€ -905.058

€ 22.000

€ -22.000

€ 22.000

€ -22.000

€ 0

woningbedrijf

€ 466.819

€ 466.819

€ 466.819

€ 466.819

€ 570.105

€ 570.105

openbare ruimte

€ 60.000

€ 150.000

€ -90.000

€ 60.000

€ 150.000

€ -90.000

€ 107.000

€ -107.000

economie en toerisme

€ 28.190

€ 28.190

€ 0

€ 0

€ 0