Begroting 2018

Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf is verplicht op grond van het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 9, lid 2, en 10). In de paragraaf gaan we in op de gemeentelijke belastingen, en de overige heffingen, het beleid in deze en het kwijtscheldingsbeleid.