Begroting 2018

Programma's en beleidsvelden

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende programma’s aan bod:

  • Dienstverlening en Bestuur
  • Welzijn en Zorg
  • Wonen en Ondernemen

Deze programma’s zijn alle onderverdeeld in een vijftal beleidsvelden. In het betreffende programma is aangegeven welke beleidsvelden onder het programma vallen.

Een beleidsveld behoeft niet te zijn opgenomen in deze begroting. Een beleidsveld is opgenomen als er onder het beleidsveld speerpunten zijn opgenomen. We geven dan aan wat we willen en welke doelstelling we voor ogen hebben. Ook geven we aan welke risico’s we daarbij lopen en in hoeverre we invloed hebben op de realisatie van het speerpunt.

Wordt een beleidsveld niet in deze begroting genoemd, dan wil dat zeggen dat er geen speerpunt(en) voor het beleidsveld is / zijn. Het beleidsveld wordt dan gewoon uitgevoerd als zijnde “going concern”.