Begroting 2018

Fiscale Paragraaf

Inleiding

Directe aanleiding voor het opnemen van deze paragraaf is de Wet modernisering vennootschapsbelasting overheidsondernemingen per
1 januari 2016. Deze paragraaf is niet verplicht.