Begroting 2018

Overhead

Overheadkosten

2018

2019

2020

2021

Informatievoorziening en automatisering

€ 1.476.411

€ 1.472.600

€ 1.472.295

€ 1.446.873

Facilitaire zaken

€ 418.500

€ 413.500

€ 413.500

€ 413.500

huisvesting

€ 681.865

€ 665.329

€ 664.187

€ 656.460

Overige personeelskosten

€ 539.900

€ 539.900

€ 539.900

€ 539.900

Financiele administratie

€ 43.300

€ 43.300

€ 43.300

€ 43.300

Salariskosten overhead

€ 3.440.059

€ 3.440.059

€ 3.440.059

€ 3.440.059

Juridische zaken

€ 77.500

€ 77.500

€ 77.500

€ 77.500

Doorrekening kostenplaatsen

€ 1.193.300

€ 1.193.300

€ 1.193.300

€ 1.193.300

verhuur gebouwen

€ 71.905

€ 71.905

€ 71.905

€ 71.905

baten P,B,C

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500