Begroting 2018

Financieel overzicht van de programma's

Programma

Jaarrekening 2016

V/N

Bestaand 2017

Begroting 2018

V/N

Meerjaren-begroting 2019

V/N

Meerjaren-begroting 2020

V/N

Meerjaren-begroting 2021

Dienstverlening & Bestuur

€ 18.235.023

€ 20.803.735

€ 19.167.273

€ 19.132.468

€ 18.793.990

€ 18.474.720

Welzijn & Zorg

€ 16.606.889

€ 17.195.024

€ 17.515.191

€ 17.312.817

€ 17.165.556

€ 17.108.903

Wonen & Ondernemen

€ 15.467.876

€ 14.149.690

€ 15.087.786

€ 14.294.978

€ 14.090.486

€ 14.369.158

Dienstverlening & Bestuur

€ 39.027.308

€ 39.884.174

€ 39.041.245

€ 39.276.433

€ 39.365.208

€ 39.363.653

Welzijn & Zorg

€ 3.645.122

€ 3.845.640

€ 3.518.727

€ 3.518.727

€ 3.518.727

€ 3.518.727

Wonen & Ondernemen

€ 8.211.051

€ 7.551.622

€ 8.563.596

€ 7.674.578

€ 7.493.579

€ 7.802.349

Saldo Programma's: voordeel

€ 573.693

N

€ 867.013

€ 646.682

N

€ 270.525

V

€ 327.482

V

€ 731.948

Reserves Lasten

€ 1.651.917

€ 670.819

€ 570.105

€ 499.434

€ 551.488

€ 648.172

Reserves Baten

€ 2.295.436

€ 1.537.832

€ 1.298.381

€ 988.705

€ 713.061

€ 571.282