Begroting 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Voor de verschillende onderdelen waar de gemeente het eigendom en de verantwoordelijkheid heeft voor het beheer en onderhoud, zijn beleidskaders en kwaliteitsniveaus vastgesteld: