Begroting 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

In 2011 zijn per dorpskern Groenbeheersplannen opgesteld met kwaliteitsniveaus per deelgebied. Voor de groene sportvelden zijn in 2013 aparte gedetailleerde beheersplannen opgesteld. Deze plannen worden in 2017 geactualiseerd en vervangen door het MOP Groen.