Begroting 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

De planning voor het groot onderhoud gebeurt op basis van de MOP Wegen 2017 waarmee het streefniveau voor de kwaliteit van de wegen en daarbij behorende onderhoudsniveau is vastgesteld. Verder geldt het beleid zoals is vastgesteld in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2013-2023).