Begroting 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Machines Buitendienst

Voor de jaarlijkse vervanging van machines buitendienst is dit jaar een bedrag van € 39.000 begroot. Voor de vervanging van machines is een meerjarenplanning opgesteld.