Begroting 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Gemeentelijke gebouwen

Benodigde structurele onderhoudswerkzaamheden, gekoppeld aan het gebruik van de gebouwen, zijn opgenomen in het MOP Gebouwen 2017.