Begroting 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Bijlage: Onderhoud kapitaalgoederen

Categorie

Beleidskaders

Gewenst kwaliteisniveau

Beheers- en onderhoudsplannen

Looptijd beheer- en onderhoudsplannen

Financiële gevolgen conform plannen 2018

Achterstallig onderhoud **

Wegen

Wegen (inclusief kunstwerken en openbare verlichting)

Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (raad 16-6-2013)

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2013 - 2023

10 jaar

€ 942.000

Geen

Besluit omtrent kwaliteitsniveau wegen (raad, 24-1-2012)

CROW, niveau B

Geen

MJOP wegen (raad, 28-11-2016)

Beheerplan wegen 2017-2021

5 jaar

Geen

Beleidsplan Openbare Verlichting (B&W, 14-3-2014)

Beleidsplan Openbare Verlichting 2014 - 2018

4 jaar

€ 125.000

Geen

Riolering

Riolering

Gemeentelijk Rioleringplan 2014 - 2018 (raad 20-10-2013)

Leidraad riolering

Gemeentelijk Rioleringplan 2014 - 2018

4 jaar

€ 830.000

Geen

Water

Water (inclusief baggeren/ beschoeiing/schouwerk)

Begroting 2015 (raad, 10-11-2014)

Waterschapskeur

Jaarlijkse inspectie

1 jaar

€ 117.000

Geen

Groen

Groen ( inclusief sportfaciliteiten)

Notitie Netheidsniveau Openbaar Groen (B&W, 2009), Accommodatiebeleid (raad, 2008)

Geen achterstallig onderhoud (kapitaalvernietiging, onveiligheid, aansprakelijkheid)

Voor onbepaalde tijd

Niet van toepassing

€ 455.500

Geen

Gebouwen

Gebouwen (exclusief onderwijs)

Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (raad, 01-05-2017)

Geen achterstallig onderhoud

2017 -2031

15 jaar

€ 443.269

Geen

** Voor projecten die boven het normale onderhoud uitstijgen (herinrichting o.i.d.) maken we gebruik van de dekking uit reserves