Begroting 2018

Verloop reserves en voorzieningen 2017- 2021

Bedragen * 1000

Omschrijving

saldo per 1-1-2017

Mutaties 2017 Lasten

Mutaties 2017 Baten

saldo per 1-1 -2018

Mutaties 2018 Lasten

Mutaties 2018 Baten

saldo per 1-1-2019

Mutaties 2019 Lasten

Mutaties 2019 Baten

saldo per 1-1-2020

Mutaties 2020 Lasten

Mutaties 2020 Baten

saldo per 1-1-2021

Mutaties 2021 Lasten

Mutaties 2021 Baten

saldo per 31-12-2021

algemene reserves

€ 31.913

€ 264

€ 1.584

€ 33.233

€ 207

€ 570

€ 33.596

€ 25

€ 499

€ 34.071

€ 25

€ 551

€ 34.597

€ 25

€ 648

€ 35.220

bestemmingsreserves

€ 13.358

€ 1.130

€ 60

€ 12.288

€ 1.091

€ 0

€ 11.196

€ 964

€ 0

€ 10.233

€ 688

€ 0

€ 9.545

€ 546

€ 0

€ 8.998

voorzieningen

€ 16.249

€ 2.509

€ 1.296

€ 15.036

€ 1.679

€ 1.252

€ 14.610

€ 1.579

€ 1.252

€ 14.282

€ 1.900

€ 1.252

€ 13.634

€ 1.498

€ 1.252

€ 13.388