Begroting 2018

Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Om te bepalen of kwijtschelding van belastingen kan worden toegekend, wordt eerst gekeken naar het vermogen en de schulden. Is de uitkomst dat het vermogen onvoldoende is om de belasting te kunnen betalen, dan wordt vervolgens gekeken naar het inkomen. Uitgerekend wordt welke bedrag van dit inkomen de aanvrager jaarlijks kan missen: de betalingscapaciteit. Afhankelijk van deze betalingscapaciteit wordt al dan niet (gedeeltelijke) kwijtschelding toegekend.

Op het gebied van de kwijtschelding wordt samengewerkt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Gegevens van de aanvrager worden uitgewisseld en beslissingen op een aanvraag worden veelal overgenomen. Onderstaand geven wij u een overzicht van het aantal kwijtscheldingen en de bedragen die daarmee gemoeid zijn. De sterke daling in het jaar 2015 is het gevolg van het beschikbaar stellen van meer informatie van de inlichtingendienst/belastingdienst aan het HHNK waardoor een intensievere controle op het vermogen mogelijk is.