Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Burgerzaken

Maatschappelijk effect beleidsveld: Burgerzaken

In maart 2018 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats. De kosten voor deze verkiezing zijn meegenomen in de begroting 2018.

Naast de verkiezingen richten we ons natuurlijk ook in 2018 binnen burgerzaken primair op de dienstverlening aan inwoners. We richten ons op het werken op afspraak naast de mogelijkheid om gedurende bepaalde periodes zonder afspraak binnen te komen voor een reisdocument of rijbewijs. Ook het bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen is tegen betaling van de kostprijs mogelijk. Een ander speerpunt betreft de kwaliteit van onze Basis Registratie Personen (BRP). We zetten in op het bevorderen van de adreskwaliteit in de BRP en het als gevolg daarvan voorkomen en bestrijden van adres gerelateerde fraude.