Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Openbare orde & veiligheid

Maatschappelijk effect beleidsveld: Openbare orde & veiligheid

Ondermijnend gedrag en fraude roept maatschappelijke verontwaardiging op. Bovendien kan het negatieve effecten hebben op de leef

baarheid en het veiligheidsgevoel van onze ondernemers en inwoners. Met onze aanpak willen we de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel verhogen.

Speerpunten