Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Algemeen bestuur

Maatschappelijk effect beleidsveld: Algemeen bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

  • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
  • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
  • de ondersteuning van de raad, de griffie;
  • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
  • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.