Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Bedrijfsvoering

Maatschappelijk effect beleidsveld: Bedrijfsvoering

Tot dit beleidsveld behoren de kosten die samenhangen met de sturing, ondersteuning, faciliteren en huisvesten van medewerkers.