Begroting 2018

Dienstverlening & Bestuur

Nieuw beleid & investeringen

Beleidsvelden

Nieuw beleid/ investeringen 2018 Structureel

Nieuw beleid/ investeringen 2018 Incidenteel

Begroting 2018

Lasten

Algemeen bestuur

€ 493.350

Bedrijfsvoering

€ 140.000

€ 16.375.456

Burgerzaken

€ 211.687

Algemene dekkingsmiddelen

€ 476.134

Openbare orde & veiligheid

€ 25.000

€ 1.610.646

Baten

Algemeen bestuur

Bedrijfsvoering

€ 4.386.089

Burgerzaken

€ 362.500

Algemene dekkingsmiddelen

€ 34.283.556

Openbare orde & veiligheid

€ 9.100

Baten

Saldo

Reserves

Reserves Lasten

€ 570.105

Reserves Baten

€ 1.298.381

Benodigd krediet

Beleidsveld

Dekking

Structureel

Incidenteel

Begroting 2018

Investeringen

Automatisering 2018

€ 302.200

Bedrijfsvoering

Activeren 5 jaar

Begraafplaats de groene toren

€ 14.000

Burgerzaken

Activeren 25 jaar

Mutaties nieuw beleid

Ondermijnende criminaliteit

€ -

OOV

Uitbreiding BOA functie

€ 25.000

OOV

Exploitatie

€ 25.000

€ 25.000

Uitbreiding BOA functie

€ 80.000

Bedrijfsvoering

Exploitatie

€ 80.000

€ 80.000

Capaciteit ambulante jongerenwerk

€ 60.000

Bedrijfsvoering

Exploitatie

€ 60.000

€ 60.000