Begroting 2018

Welzijn & Zorg

Nieuw beleid & investeringen

Benodigd krediet

Beleidsveld

Dekking

Structureel

Incidenteel

Begroting 2018

Investeringen

Automatisering 2018

€ 302.200

Bedrijfsvoering

Activeren 5 jaar

Begraafplaats de groene toren

€ 14.000

Burgerzaken

Activeren 25 jaar

Mutaties nieuw beleid

Ondermijnende criminaliteit

€ -

OOV

Uitbreiding BOA functie

€ 25.000

OOV

Exploitatie

€ 25.000

€ 25.000

Uitbreiding BOA functie

€ 80.000

Bedrijfsvoering

Exploitatie

€ 80.000

€ 80.000

Capaciteit ambulante jongerenwerk

€ 60.000

Bedrijfsvoering

Exploitatie

€ 60.000

€ 60.000

Benodigd krediet

Beleidsveld

Dekking

Structureel

Incidenteel

Begroting 2018

Investeringen:

€ -

Mutaties nieuw beleid:

Verhoging inkomensgrens Bijz bijstand

€ 100.000

Inkomensvoorz.

exploitatie

€ 100.000

€ 100.000

Extra inzet re integratie

€ 100.000

Inkomensvoorz.

resultaat 2016

€ 100.000

€ 100.000

Koplopersproject

€ 12.000

Jeugd 0-23 jaar

exploitatie

€ 12.000

€ 12.000

Achterstandenbeleid uitgaven

1 jaar uitgesteld

Jeugd 0-23 jaar

€ -

Achterstandenbeleid ontvangsten

1 jaar uitgesteld

Jeugd 0-23 jaar

€ -

Capaciteit ambulante jongerenwerk

begroot onder P 1

Jeugd 0-23 jaar

€ -