Begroting 2018

Wonen & Ondernemen

Nieuw beleid & investeringen

Beleidsvelden

Nieuw beleid/ investeringen 2018 Structureel

Nieuw beleid/ investeringen 2018 Incidenteel

Begroting 2018

Lasten

Economie en toerisme

€ 88.100

Openbare ruimte

€ 7.000

€ 7.200.376

Grondbedrijf

€ 1.752.507

Woningbedrijf

€ 5.119.479

Omgevingstaken

€ 75.000

€ 927.324

Baten

Economie en toerisme

€ 4.400

Openbare ruimte

€ 592.105

Grondbedrijf

€ 1.752.507

Woningbedrijf

€ 5.689.584

Omgevingstaken

€ 525.000

Saldo

Benodigd krediet

Beleidsveld

Dekking

Structureel

Incidenteel

Begroting 2018

Investeringen:

Machines buitendienst 2018

€ 39.000

Openbare ruimte

activeren 8jr

Renovatie speelplaats Burg. Beststraat

€ 90.000

Openbare ruimte

activeren 20/30jr

Renovatie speelplaats Kanteel

€ 60.000

Openbare ruimte

activeren 20/30jr

Oeverzwaluwwand waterberging Weijdemeer

€ 7.000

Openbare ruimte

Alg.reserve

€ 7.000

€ 7.000

Mutaties nieuw beleid:

Invoering Omgevingswet

€ 75.000

Omgevingstaken

Alg.reserve

€ 75.000

€ 75.000

Duurzame scheiding afval aan de bron

€ -

Omgevingstaken

Aanbod snel internet

p.m.

Economie & toerisme