Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Jeugd 0-23 jaar

Maatschappelijk effect beleidsveld: Jeugd 0-23 jaar

Ieder kind groeit op in goede gezondheid, in een veilige omgeving en is goed voorbereid op het onderwijs. Het leerplichtige kind kan rekenen op passend onderwijs om vervolgens door te stromen naar een vervolgopleiding en/of werk. Optimaliseren van het voorzieningenniveau en passend zorgaanbod om ernstige opvoed- en opgroeiproblemen te verminderen en voorkomen.

Speerpunten