Begroting 2018

Wonen & Ondernemen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

Jaar

Koggenland

Nederland

Taakveld: economie

banen

per 1.000 inwoners 15-64 jr

2016

562,7

744

vestigingen

per 1.000 inwoners 15-64 jr

2016

146,9

134

netto arbeidsparticipatie

%

2016

69,9%

65,8%

functiemenging

%

2016

46,9

52,1

Taakveld: volksgezondheid en milieu

huishoudelijk restafval

kilogram per inwoner

2015

197

200

hernieuwbare electriciteit

%

2015

6,1

5,4