Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

Maatschappelijk effect beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

De gemeente verleent subsidie ten behoeve van jeugdleden en accommodaties. Dit stelt de verenigingen mede in staat hun maatschappelijke taak/verantwoordelijkheid te nemen om inwoners actief deel te laten nemen aan activiteiten of zich in te zetten als vrijwilliger.

Regelmatig ondersteunt de gemeente de verenigingen bij de uitvoering van hun maatschappelijke taak. Voorbeelden daarvan zijn de initiatieven in het kader van het project ‘In control of alcohol en drugs’ en het aanbieden van een Energiescan om sportaccommodaties te verduurzamen.