Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Zorg & voorzieningen

Maatschappelijk effect beleidsveld: Zorg & voorzieningen

Onze inwoners kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat.

Waarderen en waar nodig (onder)steunen van mantelzorgers en vrijwilligers zodat deze in staat zijn én blijven om zich belangeloos in te zetten voor mede-inwoners.