Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Economie & toerisme

Maatschappelijk effect beleidsveld: Economie & toerisme

Het voorzien in voldoende en bereikbare werkgelegenheid,  in de behoefte aan economische en recreatieve voorzieningen en in de behoefte aan ontwikkelingsruimte en infrastructuur voor ondernemers.

Speerpunten