Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Grondbedrijf

Maatschappelijk effect beleidsveld: Grondbedrijf

Via het grondbedrijf bijdragen aan locaties voor woningbouw en bedrijvigheid.