Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Omgevingstaken

Maatschappelijk effect beleidsveld: Omgevingstaken

Voorzien in de gemeentelijke woningbehoefte en ruimtebehoefte voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme.

Behouden van een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Borgen van de rechtszekerheid voor inwoners en ondernemers.

Speerpunten